Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտը հայտարարում է մրցույթ՝ Բժշկակենսաբանական գիտությունների ամբիոնի վարիչի և Սպորտուս հենակետային քոլեջի փոխտնօրենի (ղեկավարի տեղակալ) թափուր հաստիքները համալրելու նպատակով։