ՀՖԿՍՊԻ–ի բակալավրի և մագիստրատուրայի առկա ուսուցման համակարգի ուսանողների առաջին վերահանձնման շրջանը փետվարի 5-ից 9-նն է, բակալավրի և մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողների երկրորդ վերահանձնման շրջանը՝ փետրվարի 1-ից 7-ը: