Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտում առկա թափուր հաստիքներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։