Համաձայն ՀՖԿՍՊԻ–ի ամբիոնի վարիչի ընտրության ընթացակարգի պահանջների ներկայացնում ենք Ա․ Լալայանի անվան սպորտի մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչի հաստիքի համար դիմած անձանց անվանացանկը։