Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտը հայտարարում է Տնտեսական և սպասարկման բաժնի բանվորի թափուր հաստիքի մասին։