2023-2024 ուսումնական տարվա բակալավրի հեռակա ուսուցման համակարգ ընդունվածների ցուցակները: