2023-2024 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցման համակարգում Բռնցքամարտ,  Կարատեդո,  Աթլետիկա, Հեծանվասպորտ,  Ֆուտբոլ, Փրկարարական գործ մասնագիտություններով դիմորդների ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստության ընդունելության ներբուհական քննությունների արդյունքները։