2023-2024 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցման համակարգում Բռնցքամարտ, Վոլեյբոլ, Բասկետբոլ, Սեղանի թենիս, Աթլետիկա, Ֆիթնես, Ֆուտբոլ մասնագիտություններով դիմորդների ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստության և Վոլեյբոլ մեկ դիմորդի մասնագիտության ընդունելության ներբուհական քննությունների արդյունքները։