2023-2024 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցման համակարգում Ձյուդո,Սամբո․ Կարատեդո, Վոլեյբոլ, Բասկետբոլ․ Սեղանի թենիս, Ֆուտբոլ մասնագիտությունների ընդունելության ներբուհական քննությունների արդյունքները։