Բակալավրի հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողների 2023-2024 ուսումնական տարվա 1–ին կիսամյակի ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցման (զեղչի) դիմումներն ընդունվում են հոկտեմբերի 23–ից նոյեմբերի 17–ը։