2023–2024 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցման համակարգում ընդունելության քննատախտակին կարող եք ծանոթանալ հղումով։