Հարգելի՛ ուսանող,
● եթե սովորում ես 2-ից 4–րդ կուրսում կամ մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման համակարգում,
● եթե ունես բարձր առաջադիմություն և իրականացրած գիտահետազոտական աշխատանք,
● եթե ակտիվ ես և ստեղծագործ,
● ապա մասնակցի՛ր «Լավագույն առաջադիմությամբ ուսանող» հանրապետական մրցույթին։
Ոլորտներին կարող ես ծանոթանալ կից ֆայլով։

Պահանջվող փաստաթղթեր՝
 առաջադիմության թերթիկ (ՄՈԳ)
  բնութագիր
 քաղվածք ֆակուլտետի խորհրդի նիստի արձանագրությունից
 դեկանի և պրոռեկտորի ստորագրությամբ հաստատված հրապարակումների ցուցակ
 գիտական աշխատանքներ կատարելու ունակությունը հաստատող փաստաթղթեր
 հասարակական ակտիվությունը հաստատող փաստաթղթեր
 ստեղծագործական, սպորտային մրցույթների, օլիմպիադաների մասնակցությունը հավաստող փաստաթղթեր
 Մասնագիտական ձեռքբերումները (մշակույթ կամ սպորտ)։

Փաստաթղթերը անհրաժեշտ է ներկայացնել մինչև 17.10.2023 թ․ ժամը 16․00 ուսումնագիտական գծով պրոռեկտորի օգնական Արմինե Նովրուզյանին
հեռ․ 010 55 33 10 (305),
էլ փոստ՝ armine.novruzyan@sportedu.am