«Գիտությունը սպորտում․ արդի հիմնախնդիրներ» պարբերականը սկսած № 10–ից (2023 թ․ №3) կհրատարակվի միայն էլեկտրոնային տարբերակով։