Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտը հայտարարում է Ֆիզիկական դաստիարակության տեսության, մեթոդիկայի և ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրայի ամբիոնի պրոֆեսորի թափուր հաստիքի մրցույթ։

Մրցույթ է հայտարարվում նաև Սպորտի կառավարման և մարզական լրագրության ամբիոնի վարիչի թափուր հաստիքի համար։