2023-2024 ուսումնական տարվա առկա ուսուցման համակարգի սփյուռքահայ դիմորդների ընդունելության քննությունների արդյունքները։