Հարգելի՛ ուսանողներ 2023-2024 ուսումնական տարվա բակալավրի առկա ուսուցման համակարգի ուսանողների զեղչի դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը սեպտեմբերի 28–ն է։