Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ հիմնադրամը հայտարարում է 203-2024 ուսումնական տարվա վճարովի հիմունքով, հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի ընդունելություն: