Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտը հայտարարում է մագիստրոսի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցմամբ
2023-2024 ուսումնական տարվա ընդունելություն։