2023-2024 ուսումնական տարվա առկա ուսուցման համակարգի մագիստրանտների զեղչերի դիմումներն ընդունվում են  սեպտեմբերի 1-28-ը:

Դիմումները լրացնելու համար դիմել Մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի բաժին: