Սեպտեմբերի 5-ից 25-ը ընդունվում են բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման հայտերը։ Ընդունելությունը իրականացվում է ԳԹԿ-ի dimord.am կայքում։

Այլ մանրամասներ՝ https://tinyurl.com/36webhfd