ՀՖԿՍՊԻ–ի մագիստրատուրայի առկա ուսուցման համակարգում 2023-2024 ուսումնական տարվա 2-րդ փուլի ընդունելության վերջնաժամկետը օգոստոսի 28-ին է։

Կից տեղեկատվությամբ կարող եք ծանոթանալ «Ֆիզիկական դաստիարակություն և ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրա»«Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ» և «Սպորտային տուրիզմ»մագիստրոսական ծրագրերի մանրամասներին և այդ կրթական ծրագրերի կարիերայի հնարավորություններին։