Հայտնի են ՀՖԿՍՊԻ-ի «Սպորտուս» հենակետային քոլեջի «Զբոսաշրջություն» մասնագիտության դիմորդների ընդունելության արդյունքները։