ՀՖԿՍՊԻ-ի «Սպորտուս» հենակետային քոլեջի «Թիկնապահական գործ» մասնագիտության դիմորդների «Նախնական զինվորական պատրաստություն և առողջ ապրելակերպ» քննական առարկայի գնահատականները և ընդունելության արդյունքները: