Հայտնի են ՀՖԿՍՊԻ–ի «Սպորտուս» հենակետային քոլեջի «Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ» և «Թիկնապահակն գործ» մասնագիտություններով դիմորդների ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստության քննությունների արդյունքները։