2023-2024 ուսումնական տարվա առկա բակալավրիատի 2-րդ փուլով ընդունվածների ցուցակները։