2023-2024 ուսումնական տարվա առկա բակալավրիատի վճարովի, անվճար և արտոնություններից օգտվող ընդունվածների ցուցակները։

2-րդ փուլին դիմած, ինչպես նաև անցողիկ միավորներ հավաքած, սակայն մրցույթի այս փուլը չհաղթահարած դիմորդների ցուցակները կհրապարակվեն հուլիսի 30-ին։