Ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստության քննության արդյունքներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։