Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ հիմնադրամը հայտարարում է 2023-2024 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի ընդունելություն: