Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտը հայտարարում է մագիստրոսի կրթական ծրագրով առկա ուսուցմամբ 2023-2024 ուսումնական տարվա 1–ին փուլի ընդունելություն: