2023 թ․ ապրիլի 28–ին ՀՖԿՍՊԻ–ում գործող ԲՈԿ–ի 065 մասնագիտական խորհրդում տեղի կունենա Ֆիզիկական դաստիարակության տեսության, մեթոդիկայի և ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրայի ամբիոնի դասախոս Սաթենիկ Խաչատրյանի թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը։

Ղեկավար՝ մ․գ․դ․, պրոֆեսոր Ֆրունզիկ Ղազարյան։

Թեման՝ «Առողջ ապրելակերպի դասավանդման մեթոդիկան ֆիզիկական կուլտուրայի ժամերին» (ԺԳ․00․02 «Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա» (ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ))։

Վայրը և ժամը՝ ՀՖԿՍՊԻ 210 լսարան, 28․04․2023 թ․ ժամը՝ 14․30։