Հենակետային քոլեջի հանրահաշվի և երկրաչափության ուսուցչի թափուր հաստիքը համալրելու մրցույթի հայտարարություն։