Այսօրվա դասախոսության թեման էր՝ «Բեռնվածության տեսության և պրակտիկայի մանկավարժական հիմունքները ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտային պատրաստության գործընթացում»։

Երիտասարդ դասախոսների հետ իր երկարամյա մասնագիտական փորձով կիսվել է ՀՖԿՍՊԻ Ֆիզիկական դաստիարակության տեսության, մեթոդիկայի և ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրայի ամբիոնի պրոֆեսոր, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր Ֆրունզ Ղազարյանը։