«Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամի 2022-2023 ուսումնական տարում ուսուցման առկա համակարգից հեռակա ուսուցման համակարգ տեղափոխված և մասնագիտության փոփոխությամբ պայմանավորված առարկայական տարբերությունների հանձնման ժամանակահատվածը սահմանված է 2022թ․ նոյեմբերի 21-ից մինչև 30-ը ներառյալ։