Այսօր տեղի է ունեցել «Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի ուսուցիչների առարկայական գիտելիքների ստուգում (ատեստացիա):
Ներկայացնում ենք թեստերն ու դրանց պատասխանները: