Դիմումներն ընդունվում են սեպտեմբերի 5-ից մինչև 25-ը, ժամը 18։00։
Դիմորդը հայտագրումը իրականացնում է ԳԹԿ–ի «dimord.am» կայքում
Դիմումները կարող եք լրացնել նաև բուհում
Բուհ կարող եք այցելել աշխատանքային օրերին ժամը 9։00–ից մինչև 18։00–ը

Պահանջվող փաստաթղթեր՝
6 լուսանկար՝ 3×4 չափի
Անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր, նույնականացման քարտ, ծննդյան վկայական, փախստականի վկայական, ՀՀ հատուկ անձնագիր, կացության վկայական) (բնօրինակը և պատՃենը, բնօրինակը վերադարձվում է՝ համապատասխանության ստուգելուց հետո)
Ատեստատ/դիպլոմ, դիպլոմի միջուկ և պատճեն /ստանալուց հետո պարտադիր ներկայացնել բուհ/
Կցագրման վկայականի պատճեն, իսկ ծառայությունից զորացրվածները՝ զինվորական գրքույկի պատճեն և տեղեկանք՝ զինկոմիսարիատից
Վճարման կտրոն, յուրաքանչյուր քննության համար՝ 1500 դրամ
11817065324000 հաշվեհամարին (վճարել բանկում)

Հարցերի դեպքում զանգահարել՝ 010 550453, 010553310 /306/

Դիմորդների ընդունելությունը ՀՖԿՍՊԻ բակալավրի կրթական ծրագրի հեռակա ուսուցման համակարգում իրականացվում է ՀՀ Կառավարության համապատասխան որոշմամբ հաստատված «Պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգի» համաձայն: