Միջազգային ծրագրեր

● «Վոլգայի տարածաշրջանի Ֆիզիկական կուլտուրայի, սպորտի և զբոսաշրջության ակադեմիան» հրավիրում է մասնակցելու XI համառուսաստանյան գիտագործնական կոնֆերանսին «Ֆիզիկական կուլտուրայի, սպորտի, զբոսաշրջության տեսության և պրակտիկայի արդի հիմնախնդիրները» թեմայով:              ● 2023թ․ ապրիլի 6։              ● Հայտի և նյութերի ներկայացման վերջնաժամկետ՝ 2023թ․ մարտ 20։         [...]