«Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամի գիտական խորհուրդը ռեկտորի նախագահությամբ գործող ուսումնամեթոդական, գիտական, գիտահետազոտական և գիտամանկավարժական, գործունեությունը պլանավորող, համակարգող և կարգավորող կոլեգիալ մարմին է:

Խորհրդի լիազորություններից են մասնավորապես՝
          ● կանոնակարգի հաստատումը.
          ● ռեկտորի ներկայացմամբ` հոգաբարձուների խորհուրդ կառուցվածքային ստորաբաժանումներ ստեղծելու, վերակազմակերպելու, լուծարելու վերաբերյալ առաջարկություն ներկայացնելը,
          ● կրթական ծրագրերի քննարկում և հաստատումը՝ ըստ մասնագիտությունների, վարձավճարների չափերի սահմանումը,
          ● ֆակուլտետների դեկանների, ամբիոնների վարիչների և պրոֆեսորադասախոսական համակազմի ընտրությունների ընթացակարգերի հաստատումը,
          ● գիտական կոչումների շնորհումը, ֆակուլտետների դեկանների, ամբիոնների վարիչների, պրոֆեսորների թափուր պաշտոնների տեղակալման մրցույթների արդյունքների հաստատումը։

Գիտական Խորհրդի լիազորությունների ժամկետը 5 տարի է և բաղկացած է 35 անդամներից։
Աշխատանքները կանոնակարգվում են ՀՖԿՍՊԻ գիտական խորհրդի աշխատակարգով։

ՀՖԿՍՊԻ Հասարակական եւ հումանիտար գիտությունների ամբիոնի դասախոս Անահիտ Վլադիմիրի Բարսեղյանի  «Пособие по русскому языку для вузов. Познай мир с помощью русского языка» ուսումնական ձեռնարկի տպագրությունը հաստատելու մասին

ՀՖԿՍՊԻ բժշկակենսաբանական գիտությունների ամբիոնի ասպիրանտ Լիլիթ Մկրտչյանի Գ.00.09 «Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա» մասնագիտությամբ թեկնածուական ատենախոսության թեման ԵՊՀ–ում հաստատելու և գիտական ղեկավար նշանակելու մասին

ՀՖԿՍՊԻ 2023-2024 թթ ուսումնական տարվա բակալավրիատի և անընդհատ ինտեգրացված կրթական ծրագրով առկա ուսուցման համար նախատեսվող ընդունելության տեղերի թիվը՝ ըստ մասնագիտությունների հաստատելու մասին

ՀՖԿՍՊԻ բակալավրիատի և անընդհատ ինտեգրացված կրթական ծրագրերով ուսման վարձերի հաստատման մասին

ՀՖԿՍՊԻ 2022-2023 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի ժամանակացույցը հաստատելու մասին

ՀՖԿՍՊԻ հիմնադիր ռեկտոր «Հայկ Փարսադանյանի անվան» 75 ամյակի հուշամեդալով պարգևատրելու մասին 

Ինստիտուտի շրջանավարտ Սլավիկ Միքայելյանին ՀՖԿՍՊԻ հիմնադիր ռեկտոր «Հայկ Փարսադանյանի անվան» 75 ամյակի հուշամեդալով պարգևատրելու մասին

Տիգրան Մնացականյանին ՀՖԿՍՊԻ «Աղասի Չարչօղլյանի անվան» հուշամեդալով պարգևատրելու մասին

● 2021թվականի փետրվարի 01-ի թիվ 5-Լ որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

Հենակետային քոլեջի  ուսման վարձավճարները հաստատելու մասին

 Բակալավրիատի բաժնի կանոնակարգը հաստատելու մասին

Հանրային և ինստիտուցիոնալ կապերի բաժնի կանոնակարգը հաստատելու մասին

Մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի բաժնի կանոնակարգը հաստատելու մասին

 Ուսումնական գործընթացների կառավարման բաժնի կանոնակարգը հաստատելու մասին

Կարիերայի բաժնի կանոնակարգը հաստատելու մասին

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժնի կանոնակարգը հաստատելու մասին

Ներքին անվտանգության բաժնի կանոնակարգը հաստատելու մասին

Կրթության էլեկտրոնային կառավարման և վիճակագրության բաժնի կանոնակարգը հաստատելու մասին

Ֆիզիկական վերականգման ամբիոնի դոցենտ բ .գ .թ Լիդիա Խաչատրյանի «Ֆիզիկական ռեաբիլիտացիան ներքին հիվանդությունների
բուժման եւ կանխարգելման գործընթացում» խորագրով դասախոսությունների դասընթացի տպագրությունը հաստատելու մասին

Մարմնամարզության, սպորտային պարերի, գեղասահքի եւ շախմատի ամբիոնի դասախոս Երվանդ Գագիկի Դավթյանի «Շախմատի դասավանդման
մեթոդաբանության հիմնահարցերը» խորագրով ուսումնամեթոդական ձեռնարկի տպագրությունը երաշխավորելու մասին

 «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի էկոլոգիա» ուսումնական ձեռնարկի տպագրությունը երաշխավորելու մասին

Մարզախաղերի ամբիոնի պրոֆեսոր Եղիշ Դավթյանի համահեղինակ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն Արման Դավթյանի «Անվասայլակներով բասկեբոլիստների պատրաստության առանձնահատկությունները» խորագրով ուսումնամեթոդական ձեռնարկի տպագրությունը երաշխավորելու մասին

«Ֆիթնես մարզչի» դասընթացի ծրագիրը հաստատելու մասին

● «Ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտային մարզումներ» մագիստրոսի կրթական ծրագրի մասնագիրը հաստատելու մասին

«Ֆիզիկական դաստիարակության և ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրա» մագիստրոսի կրթական ծրագրի մասնագիրը հաստատելու մասին

«Ադապտիվ սպորտ» մագիստրոսի կրթական ծրագրի մասնագիրը հաստատելու մասին

Նորություններ

Շնորհակալագրեր՝ «Ինչպես գրել գիտական աշխատանք» թեմայով սեմինարի դասընթացավարներին

February 3, 2023

ՀՖԿՍՊԻ ռեկտոր, պրոֆեսոր Դավիթ Խիթարյանն այսօր շնորհակալագրեր է հանձնել «Ինչպես գրել գիտական աշխատանք»…

Պարգևատրվեցին ՀՖԿՍՊԻ-ի տասը լավագույն մարզիկները

January 26, 2023

Այսօր տեղի ունեցավ 2022 թվականի ընթացքում իրենց մարզական ձեռքբերումներով աչքի ընկած Հայաստանի ֆիզիկական…