«Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամի գիտական խորհուրդը ռեկտորի նախագահությամբ գործող ուսումնամեթոդական, գիտական, գիտահետազոտական և գիտամանկավարժական, գործունեությունը պլանավորող, համակարգող և կարգավորող կոլեգիալ մարմին է:

Խորհրդի լիազորություններից են մասնավորապես՝
          ● կանոնակարգի հաստատումը.
          ● ռեկտորի ներկայացմամբ` հոգաբարձուների խորհուրդ կառուցվածքային ստորաբաժանումներ ստեղծելու, վերակազմակերպելու, լուծարելու վերաբերյալ առաջարկություն ներկայացնելը,
          ● կրթական ծրագրերի քննարկում և հաստատումը՝ ըստ մասնագիտությունների, վարձավճարների չափերի սահմանումը,
          ● ֆակուլտետների դեկանների, ամբիոնների վարիչների և պրոֆեսորադասախոսական համակազմի ընտրությունների ընթացակարգերի հաստատումը,
          ● գիտական կոչումների շնորհումը, ֆակուլտետների դեկանների, ամբիոնների վարիչների, պրոֆեսորների թափուր պաշտոնների տեղակալման մրցույթների արդյունքների հաստատումը։

Գիտական Խորհրդի լիազորությունների ժամկետը 5 տարի է և բաղկացած է 34 անդամներից։
Աշխատանքները կանոնակարգվում են ՀՖԿՍՊԻ գիտական խորհրդի աշխատակարգով։

ՀՖԿՍՊԻ հիմնադիր ռեկտոր «Հայկ Փարսադանյանի անվան» 75 ամյակի հուշամեդալով պարգևատրելու մասին 

● 2021թվականի փետրվարի 01-ի թիվ 5-Լ որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

Հենակետային քոլեջի  ուսման վարձավճարները հաստատելու մասին

 Բակալավրիատի բաժնի կանոնակարգը հաստատելու մասին

Հանրային և ինստիտուցիոնալ կապերի բաժնի կանոնակարգը հաստատելու մասին

Մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի բաժնի կանոնակարգը հաստատելու մասին

 Ուսումնական գործընթացների կառավարման բաժնի կանոնակարգը հաստատելու մասին

 «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի էկոլոգիա» ուսումնական ձեռնարկը տպագրության երաշխավորելու մասին

«Ֆիթնես մարզչի» դասընթացի ծրագիրը հաստատելու մասին

● «Ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտային մարզումներ» մագիստրոսի կրթական ծրագրի մասնագիրը հաստատելու մասին

«Ֆիզիկական դաստիարակության և ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրա» մագիստրոսի կրթական ծրագրի մասնագիրը հաստատելու մասին

«Ադապտիվ սպորտ» մագիստրոսի կրթական ծրագրի մասնագիրը հաստատելու մասին

Նորություններ

Ընդլայնվել է ՀՖԿՍՊԻ արտասահմանցի և սփյուռքահայ ուսանողների աշխարհագրությունը

September 23, 2022

2022-2023 ուստարում ընդլայնվել է ՀՖԿՍՊԻ արտասահմանցի և սփյուռքահայ ուսանողների աշխարհագրությունը։ Այս ուսումնական տարվա…

ՀՖԿՍՊԻ ռեկտոր Դավիթ Խիթարյանի ողջույնի խոսքը

September 1, 2022

Հարգելի՛ ուսանողներ, գործընկերներ Բոլորին և հատկապես առաջին կուսեցիներին շնորհավորում եմ սեպտեմբերի 1–ի՝ գիտելիքի…