Մասնագիտություններ, ընդունելության քննություններ և վարձավճարներ

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր
Դիմում
Դիմում-Հարցաթերթիկ
Անձնագրի պատճեն՝ թարգմանված և նոտարի կողմից հաստատված (բնօրինակը և պատճենը)
Ծննդյան վկայականի պատճեն՝ թարգմանությամբ և նոտարի կողմից հաստատված (բնօրինակը և պատճենը)
Կրթության վկայականի պատճեն՝ թարգմանությամբ և նոտարի կողմից հաստատված (բնօրինակը և պատճենը)
Տեղեկանք ընդհանուր առողջական վիճակի մասին
Մարզական նվաճումների վկայագիր
4 լուսանկար (3 × 4 չափի)
Ինքնակենսագրություն

Փաստաթղթերի ընդունման կարգ
Փաստաթղթերի ընդունելությունն իրականացվում է ` (ժամկետները կարող են փոխվել)
          Նախապատրաստական բաժիններում ուսանելու համար՝ ս.թ. հունիսի 15-ից նոյեմբերի 10-ը ներառյալ
          Առկա ուսուցմամբ բակալավրիատում (համաձայն ՀՀ կառավարության 2017թ. ապրիլի 20-ի N 434-Ն որոշման. Հավելված 1, 2017-2018 ուս. տարվա պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ, անվճար) ուսանելու համար` ս.թ. հունիսի 15-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, բակալավրիատի կրթական ծրագրերով վճարովի առկա ուսուցմամբ (առաջին կուրսում) ուսանելու համար՝ ս.թ. հունիսի 15-ից սեպտեմբերի 22-ը ներառյալ
          Հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրերով ուսանելու համար` ս.թ. հունիսի 15-ից հոկտեմբերի 13-ը ներառյալ։

Փաստաթղթերը ՀՀ կրթության, գիտության, մշակաույթի և սպորտի նախարարություն ներկայացվում են.
           Դիմորդի կողմից անձամբ կամ նրա լիազորված անձի կողմից
          Բարձրագույն ուսումնական հաստատության կողմից
          Օտարերկրյա պետություններում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների միջոցով
          Հասցե` ՀՀ, ք.Երևան, 0010, Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2, № 606 սենյակ, հեռ. +374 10 58 13 91
 Առցանց դիմելու դեպքում փաստաթղթերը կարող եք ուղարկել ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության secretariat@escs.am էլեկտրոնային հասցեին։

Կապ՝
            Արմինե Սարգսյան, ՀՖԿՍՊԻ Միջազգային բաժնի ղեկավար
            Հեռախոս՝ +374 10 55 33 10 (122)
            Բջջային +374 93 66 55 02
            Էլ.հասցե՝ armine.sargsyan@sportedu.am

Մասնագիտություններ`
          Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ
          Ֆիզիկական դաստիարակություն և ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրա
          Առողջարարական ֆիզիկական կուլտուրա՝ կինեզիոլոգիա
          Ադապտիվ սպորտ
          Լրագրություն
          Հոգեբանություն
          Մենեջմենտ
          Մարքեթինգ
          Սպորտային տուրիզմ
Առկա ուսուցման տևողություն` 1 տարի
Հեռակա ուսուցման տևողություն` 1.5 տարի

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր
Դիմում
Դիմում-հարցաթերթիկ
Անձնագրի պատճեն՝ թարգմանված և նոտարի կողմից հաստատված (բնօրինակը և պատճենը)
Ծննդյան վկայականի պատճեն՝ թարգմանությամբ և նոտարի կողմից հաստատված (բնօրինակը և պատճենը)
Դիպլոմի և հավելվածի պատճեն՝ թարգմանությամբ և նոտարի կողմից հաստատված (բնօրինակը և պատճենը)
Տեղեկանք ընդհանուր առողջական վիճակի մասին
Մարզական նվաճումների վկայագիր
4 լուսանկար (3 × 4 չափի)
Ինքնակենսագրություն

Փաստաթղթերի ընդունման կարգ
Փաստաթղթերի ընդունելությունն իրականացվում է ` (ժամկետները կարող են փոխվել)
          Վճարովի առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի կրթական ծրագրով՝ հունիսի 15-ից հոկտեմբերի 6-ը ներառյալ
          Հեռակա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրերով` ս.թ. հունիսի 15-ից հոկտեմբերի 13-ը ներառյալ։
Փաստաթղթերը ՀՀ կրթության, գիտության, մշակաույթի և սպորտի նախարարություն ներկայացվում են.
          Դիմորդի կողմից անձամբ կամ նրա լիազորված անձի կողմից
          Բարձրագույն ուսումնական հաստատության կողմից
          Օտարերկրյա պետություններում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների միջոցով
          Հասցե` ՀՀ, ք.Երևան, 0010, Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2, № 606 սենյակ, հեռ. +374 10 58 13 91
 Առցանց դիմելու դեպքում փաստաթղթերը կարող եք ուղարկել ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության secretariat@escs.am էլեկտրոնային հասցեին։

Ուսման վարձ առկա՝ 600 000 ՀՀ դրամ, սփյուռք
                                    750 000 ՀՀ դրամ, օտարերկրյա դիմորդներ

Ուսման վարձ հեռակա՝  600 000 ՀՀ դրամ, սփյուռք
                                        750 000 ՀՀ դրամ, օտարերկրյա դիմորդներ
Կապ՝
            Արմինե Սարգսյան, ՀՖԿՍՊԻ Միջազգային բաժնի ղեկավար
            Հեռախոս՝ +374 10 55 33 10 (122)
            Բջջային +374 93 66 55 02
            Էլ.հասցե՝ armine.sargsyan@sportedu.am

Մասնագիտություններ`
          ԺԳ.00.02 Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ֆիզիկական կուլտուրա)
          ԺԹ.00.01 Հոգեբանության տեսություն և պատմություն
          Գ.00.09 Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա
Առկա ուսուցման տևողություն` 3 տարի
Հեռակա ուսուցման տևողություն` 4 տարի

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր
Դիմում
Դիմում-հարցաթերթիկ
Անձնագրի պատճեն՝ թարգմանված և նոտարի կողմից հաստատված (բնօրինակը և պատճեն)
Ծննդյան վկայականի պատճեն՝ թարգմանությամբ և նոտարի կողմից հաստատված (բնօրինակը և պատճեն)
Մագիստրոսի դիպլոմի, դիպլոմավորված մասնագետի, օրդինատորի դիպլոմի և հավելվածի պատճեն՝ թարգմանությամբ և նոտարի կողմից հաստատված (բնօրինակը և պատճեն)
Տեղեկանք ընդհանուր առողջական վիճակի մասին
Ռեֆերատ կամ հրատարակված աշխատությունների պաշտոնապես հաստատված ցանկ՝ նշելով հրատարակման ամսաթիվ և վայր (2-3 հրատարակումների պատճեն)
4 լուսանկար (3 × 4 չափի)
Ինքնակենսագրություն

Փաստաթղթերի ընդունման կարգ
Փաստաթղթերի ընդունելությունն իրականացվում է ` (ժամկետները կարող ենփոխվել)
          Հետբուհական (ասպիրանտական) ծրագրով ուսանելու համար՝ ս.թ. հունիսի 15-ից դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ
Փաստաթղթերը ՀՀ կրթության, գիտության, մշակաույթի և սպորտի նախարարություն ներկայացվում են.
          Դիմորդի կողմից անձամբ կամ նրա լիազորված անձի կողմից
          Բարձրագույն ուսումնական հաստատության կողմից
          Օտարերկրյա պետություններում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների միջոցով
          Հասցե` ՀՀ, ք.Երևան, 0010, Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2, № 606 սենյակ, հեռ. +374 10 58 13 91
 Առցանց դիմելու դեպքում փաստաթղթերը կարող եք ուղարկել ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության secretariat@escs.am էլեկտրոնային հասցեին։

Ուսման վարձ առկա՝ 600 000 ՀՀ դրամ, սփյուռք
                                    800 000 ՀՀ դրամ, օտարերկրյա դիմորդներ

Ուսման վարձ հեռակա՝  400 000 ՀՀ դրամ, սփյուռք
                                        650 000 ՀՀ դրամ, օտարերկրյա դիմորդներ
Կապ՝
            Արմինե Սարգսյան, ՀՖԿՍՊԻ Միջազգային բաժնի ղեկավար
            Հեռախոս՝ +374 10 55 33 10 (122)
            Բջջային +374 93 66 55 02
            Էլ.հասցե՝ armine.sargsyan@sportedu.am

Նորություններ

ՄՕԱ–ի 64-րդ միջազգային նստաշրջանը կայանալու է հունիսի 8–ից 21–ը Օլիմպիայում

April 19, 2024

Միջազգային օլիմպիական ակադեմիայի2024 թվականի միջոցառումների ծրագրով նախատեսված երիտասարդ մասնակիցների 64-րդ միջազգային նստաշրջանում Հայաստանի ազգային օլիմպիական ակադեմիան կներկայացնեն ՀՖԿՍՊԻ–ի մագիստրանտներ ՄերիԴավթյանը և Վարդան Հարությունյանը։ Նստաշրջանը կայանալու է 2024 թ․ հունիսի…

Մեկնարկել է 2024-2025 ուստարվա ընդունելության հայտագրումը

April 18, 2024

Ապրիլի 18–ից մեկնարկել է 2024-2025 ուսումնական տարվա ընդունելության 1–ին փուլի հայտագրման գործընթացը։ Հայտերի…

Հայտարարություններ

2024-2025 ուստարվա ընդունելության տեղեր

April 15, 2024

Հայաստանի ֆիզիկական…