Մասնագիտություններ, ընդունելության քննություններ և վարձավճարներ

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր
Դիմում
Դիմում-Հարցաթերթիկ
Անձնագրի պատճեն՝ թարգմանված և նոտարի կողմից հաստատված (բնօրինակը և պատճենը)
Ծննդյան վկայականի պատճեն՝ թարգմանությամբ և նոտարի կողմից հաստատված (բնօրինակը և պատճենը)
Կրթության վկայականի պատճեն՝ թարգմանությամբ և նոտարի կողմից հաստատված (բնօրինակը և պատճենը)
Տեղեկանք ընդհանուր առողջական վիճակի մասին
Մարզական նվաճումների վկայագիր
4 լուսանկար (3 × 4 չափի)
Ինքնակենսագրություն

Փաստաթղթերի ընդունման կարգ
Փաստաթղթերի ընդունելությունն իրականացվում է ` (ժամկետները կարող են փոխվել)
          Նախապատրաստական բաժիններում ուսանելու համար՝ ս.թ. հուլիսի 5-ից նոյեմբերի 30-ը ներառյալ
          Առկա ուսուցմամբ բակալավրիատում (համաձայն ՀՀ կառավարության 2017թ. ապրիլի 20-ի N 434-Ն որոշման. Հավելված 1, 2017-2018ուս. տարվա պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ, անվճար) ուսանելու համար` ս.թ. հուլիսի 5-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, բակալավրիատի կրթական ծրագրերով վճարովի առկա ուսուցմամբ (առաջին կուրսում) ուսանելու համար՝ ս.թ. հուլիսի 5-ից սեպտեմբերի 24-ը ներառյալ
          Հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրերով ուսանելու համար` ս.թ. հուլիսի 5-ից հոկտեմբերի 15-ը ներառյալ։

Փաստաթղթերը ՀՀ կրթության, գիտության, մշակաույթի և սպորտի նախարարություն ներկայացվում են.
          Դիմորդի կողմից անձամբ կամ նրա լիազորված անձի կողմից
          Բարձրագույն ուսումնական հաստատության կողմից
          Օտարերկրյա պետություններում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների միջոցով
          Հասցե` ՀՀ, ք.Երևան, 0010, Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2, № 315 սենյակ, հեռ. +374 10 58 13 91

Կապ՝
            Արմինե Սարգսյան, ՀՖԿՍՊԻ Միջազգային բաժնի ղեկավար
            Հեռախոս՝ +374 10 55 33 10 (122)
            Բջջային +374 93 66 55 02
            Էլ.հասցե՝ armine.sargsyan@sportedu.am

Մասնագիտություններ`
          Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ
          Ֆիզիկական դաստիարակություն և ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրա
          Առողջարարական ֆիզիկական կուլտուրա՝ կինեզիոլոգիա
          Ադապտիվ սպորտ
          Լրագրություն
          Հոգեբանություն
          Մենեջմենտ
          Մարքեթինգ
          Սպորտային տուրիզմ
Առկա ուսուցման տևողություն` 1 տարի
Հեռակա ուսուցման տևողություն` 1.5 տարի

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր
Դիմում
Դիմում-հարցաթերթիկ
Անձնագրի պատճեն՝ թարգմանված և նոտարի կողմից հաստատված (բնօրինակը և պատճենը)
Ծննդյան վկայականի պատճեն՝ թարգմանությամբ և նոտարի կողմից հաստատված (բնօրինակը և պատճենը)
Դիպլոմի և հավելվածի պատճեն՝ թարգմանությամբ և նոտարի կողմից հաստատված (բնօրինակը և պատճենը)
Տեղեկանք ընդհանուր առողջական վիճակի մասին
Մարզական նվաճումների վկայագիր
4 լուսանկար (3 × 4 չափի)
Ինքնակենսագրություն

Փաստաթղթերի ընդունման կարգ
Փաստաթղթերի ընդունելությունն իրականացվում է ` (ժամկետները կարող ենփոխվել)
          Վճարովի առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի կրթական ծրագրով՝ հուլիսի 5-ից հոկտեմբերի 8-ը ներառյալ
          Հեռակա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրերով` ս.թ. հուլիսի 5-ից հոկտեմբերի 15-ը ներառյալ։
Փաստաթղթերը ՀՀ կրթության, գիտության, մշակաույթի և սպորտի նախարարություն ներկայացվում են.
          Դիմորդի կողմից անձամբ կամ նրա լիազորված անձի կողմից
          Բարձրագույն ուսումնական հաստատության կողմից
          Օտարերկրյա պետություններում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների միջոցով
          Հասցե` ՀՀ, ք.Երևան, 0010, Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2, № 315 սենյակ, հեռ. +374 10 58 13 91

Ուսման վարձ առկա՝ 600 000 ՀՀ դրամ, սփյուռք
                                    750 000 ՀՀ դրամ, օտարերկրյա դիմորդներ

Ուսման վարձ հեռակա՝  510 000 ՀՀ դրամ, սփյուռք
                                        650 000 ՀՀ դրամ, օտարերկրյա դիմորդներ
Կապ՝
            Արմինե Սարգսյան, ՀՖԿՍՊԻ Միջազգային բաժնի ղեկավար
            Հեռախոս՝ +374 10 55 33 10 (122)
            Բջջային +374 93 66 55 02
            Էլ.հասցե՝ armine.sargsyan@sportedu.am

Մասնագիտություններ`
          ԺԳ.00.02 Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ֆիզիկական կուլտուրա)
          ԺԹ.00.01 Հոգեբանության տեսություն և պատմություն
          Գ.00.09 Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա
Առկա ուսուցման տևողություն` 3 տարի
Հեռակա ուսուցման տևողություն` 4 տարի

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր
Դիմում
Դիմում-հարցաթերթիկ
Անձնագրի պատճեն՝ թարգմանված և նոտարի կողմից հաստատված (բնօրինակը և պատճեն)
Ծննդյան վկայականի պատճեն՝ թարգմանությամբ և նոտարի կողմից հաստատված (բնօրինակը և պատճեն)
Մագիստրոսի դիպլոմի, դիպլոմավորված մասնագետի, օրդինատորի դիպլոմի և հավելվածի պատճեն՝ թարգմանությամբ և նոտարի կողմից հաստատված (բնօրինակը և պատճեն)
Տեղեկանք ընդհանուր առողջական վիճակի մասին
Ռեֆերատ կամ հրատարակված աշխատությունների պաշտոնապես հաստատված ցանկ՝ նշելով հրատարակման ամսաթիվ և վայր (2-3 հրատարակումների պատճեն)
4 լուսանկար (3 × 4 չափի)
Ինքնակենսագրություն

Փաստաթղթերի ընդունման կարգ
Փաստաթղթերի ընդունելությունն իրականացվում է ` (ժամկետները կարող ենփոխվել)
          Հետբուհական (ասպիրանտական) ծրագրով ուսանելու համար՝ ս.թ. հուլիսի 5-ից դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ
Փաստաթղթերը ՀՀ կրթության, գիտության, մշակաույթի և սպորտի նախարարություն ներկայացվում են.
          Դիմորդի կողմից անձամբ կամ նրա լիազորված անձի կողմից
          Բարձրագույն ուսումնական հաստատության կողմից
          Օտարերկրյա պետություններում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների միջոցով
          Հասցե` ՀՀ, ք.Երևան, 0010, Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2, № 315 սենյակ, հեռ. +374 10 58 13 91

Ուսման վարձ առկա՝ 450 000 ՀՀ դրամ, սփյուռք
                                    800 000 ՀՀ դրամ, օտարերկրյա դիմորդներ

Ուսման վարձ հեռակա՝  400 000 ՀՀ դրամ, սփյուռք
                                        650 000 ՀՀ դրամ, օտարերկրյա դիմորդներ
Կապ՝
            Արմինե Սարգսյան, ՀՖԿՍՊԻ Միջազգային բաժնի ղեկավար
            Հեռախոս՝ +374 10 55 33 10 (122)
            Բջջային +374 93 66 55 02
            Էլ.հասցե՝ armine.sargsyan@sportedu.am

Նորություններ

«Համաեվրոպական ֆուտբոլի շաբաթ» դպրոցական առաջնության մասնակիցները՝ ՀՖԿՍՊԻ–ում

May 26, 2022

Այսօր ՀՖԿՍՊԻ–ում հյուրընկալել ենք «Հայկական հատուկ օլիմպիադաներ» ՀԿ–ի կողմից կազմակերպված «Համաեվրոպական ֆուտբոլի շաբաթ»…

Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն՝ ՀՖԿՍՊԻ մասնագիտական խորհրդում

May 24, 2022

ՀՖԿՍՊԻ–ում գործող մանկավարժության 065 մասնագիտական խորհրդում տեղի ունեցավ Իլյա Խիպաշվիլու «Ֆուտբոլիստների մարզման և…