Արտաքին կապերի և ռազմավարական ծրագրերի գծով պրոռեկտոր