ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ`
«Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամ, ք. Երևան, Ալ. Մանուկյան 11

ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`
Քոլեջ (նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ստորաբաժանում)

 ՊԱՇՏՈՆԸ`
Տնօրեն (ղեկավար)

 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԺԱՄԵՐ՝
09:00-17:30

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ`
իրեն վերապահված գործառույթների սահմաններում քոլեջի ընթացիկ գործունեության կազմակերպում, համակարգում, ղեկավարում և վերահսկում
մասնագիտական կրթության պետական կրթական չափորոշիչների (որակավորման չափորոշիչների) և կարողությունների զարգացմանը միտված մոդուլային ուսուցման ծրագրի կատարման չափանիշներն ապահովող համապատասխան կրթության և ուսուցման գործընթացի կազմակերպում
քոլեջի զարգացման ծրագրի մշակում
քոլեջում ուսուցման բովանդակության, ուսանողների գիտելիքների յուրացման որակի, նրանց վարքի, դաստիարակչական աշխատանքի կազմակերպման նկատմամբ հսկողության իրականացում.
օրենքով և կանոնադրությամբ իրեն վերապահված այլ լիազորությունների իրականացում։

 ՊԱՇՏՈՆԻ ՀԱՎԱԿՆՈՐԴԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՆՎԱԶԱԳՈւՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ`
բարձրագույն կրթություն (մագիստրոսի աստիճանը կդիտվի որպես առավելություն)
նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք՝ հավաստագիր
քոլեջի 5 տարվա զարգացման ծրագիր
առնվազն 3 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքային փորձ
հայերենի գերազանց իմացություն
օտար լեզուների իմացություն
համակարգչով և ժամանակակից այլ տե­խ­նի­կական միջոցներով աշ­­խատելու հմտություն
պատասխանատվության բարձր զգացում, կարգապահություն, պարտաճանաչություն
ժամանակի կառավարում, կազմակերպչական հմտութուններ։

 ԴԻՄԵԼՈՒ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏԸ՝
30.04.2022թ.

 ԴԻՄԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ՝
Հետաքրքրվող անձինք իրենց ինքնակենսագրականները (CV) կարող են ուղարկել hr@sportedu.am էլեկտրոնային հասցեին` «թեմա» (subject) դաշտում նշելով պաշտոնի անվանումը՝ «Քոլեջի տնօրեն»:


Հարցազրույցի կհրավիրվեն նախնական ընտրությունն անցած թեկնածուները: