2020թմայիսին առաջին անգամ ՀՖԿՍՊԻ –ում ձևավորվել է մանկավարժության 065 մասնագիտական խորհրդ: Իրավունք է ստացել կազմակերպել դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների պաշպանություններ ԺԳ.00.02 – Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (ֆիզիկական կուլտուրա) մասնագիտությամբ:

Արդեն կազմակերպվել են երեք պաշպանություններ:

ՀՖԿՍՊԻ-ում գործող մանկավարժության 065 մասնագիտական խորհրդ

Խորհրդի կազմը 

ԱԶԳԱՆՈՒՆ ԱՆՈւՆ ՀԱՅՐԱՆՈւՆ ԳԻՏԱԿԱՆ  ԱՍՏԻՃԱՆ ԹՎԱՆԻՇ
1.    

Հակոբյան  Ելենա  Սուրենի

(խորհրդի նախագահ)

մանկ.գիտ. դոկտոր  ԺԳ.00.02
2.    

Գրիգորյան Արմեն Լևոնի

 (խորհրդի նախագահի տեղակալ)

մանկ.գիտ. դոկտոր ԺԳ.00.01
3.    

Բարբարյան Մեսրոպ Սամվելի

(խորհրդի գիտքարտուղար)

մանկ. գիտ թեկնածու ԺԳ.00.02
4.     Չատինյան  Աշոտ  Աղվանի մանկ.գիտ. դոկտոր ԺԳ.00.02
5.     Աղաջանյան Մարինա Գերասիմի բժշկ.գիտ. դոկտոր ԺԴ.00.04
6.     Աբրահամյան Միխայիլ Սուքիասի մանկ. գիտ թեկնածու ԺԳ.00.02
7.     Ավանեսով Էռնեստ Յուրիի մանկ. գիտ թեկնածու ԺԳ.00.02
8.     Դանիելյան Սուրեն Հակոբի մանկ. գիտ թեկնածու ԺԳ.00.02
9.     Աղանյան Գևորգ Վալերիկի մանկ. գիտ թեկնածու ԺԳ.00.02