Տարեգրքում ընդգրկված են Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի, հան­րապետության բուհերի ուսանողների գիտահետա­զոտա­կան աշխատանքներ, որոնք նվիրված են ինչպես ֆիզիկական կուլտուրայի, սպորտի, ադապտիվ ֆիզիկական կուլ­տուրայի և ադապտիվ սպորտի բազմաբնույթ հիմ­նախնդիրներին, այնպես էլ հարակից ոլորտներին:

Տարեգրքի նյութերը նախատեսված են ֆիզիկական կուլ­տու­րայի և սպորտի բնագավառի բակալավրիատի, մա­գիստրա­տուրայի ուսանողների համար:

Պատասխանատու խմբագիր՝

Ա.Լ. Հակոբյան

մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Խմբագրական հանձնախումբ՝

Ավագիմյանց Վ.Մ. պրոֆեսոր (ԵՊՀ)
Բարբարյան Մ.Ս. մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ (ՀՖԿՍՊԻ)
Գրիգորյան Յու.Գ. դոցենտ (ՀՖԿՍՊԻ)
Երիցյան Բ.Լ.

մանկ. գիտ.թեկ., պրոֆեսոր

(ՀՀ ՊՆ Վ.Սագսյանի անվան  ռազմական համալսարան)

Նալբանդյան Գ.Լ. մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ (ՀՖԿՍՊԻ)
Սիմոնյան Ա.Ա. մանկ. գիտ. թեկ., (ՇՊՀ)
Ստեփանյան Ա.Գ. հոգեբ. գիտ. թեկ., դոցենտ (ՀՖԿՍՊԻ)
Սիմոնյան Ե.Վ. Լեզվաբան–խմբագիր (ՀՖԿՍՊԻ)