Rectorate

ՀՖԿՍՊԻ-ի ռեկտորատը ռեկտորին կից խորհրդակցական մարմին է:

ՀՖԿՍՊԻ-ի խորհրդի և գիտական խորհրդի նիuտերի միջև ընկած ժամանակահատվածում ռեկտորատը, սահմանված կանոնակարգով, իրեն տրված լիազորությունների շրջանակներում քննարկում է ինստիտուտի գործունեության բոլոր ոլորտների և ինստիտուտի գիտական խորհրդի որոշումների կատարման ընթացքին վերաբերող հարցերը:

ՖԿՍՊԻ-ի ռեկտորատը կազմված է 17 անդամից, որի կազմը հաստատում է ռեկտորը։

Ազգանուն Անուն Պաշտոն
Խիթարյան Դավիթ Ռեկտորի ժ/պ, պրոֆեսոր
Նուշիկյան Անժելա Արտաքին կապերի և ռազմավարական ծրագրերի գծով պրոռեկտոր
Գևորգյան Վահան Ֆինանսավարչական գծով պրոռեկտոր
Չատինյան Աշոտ Գիտական քարտուղար, պրոռեկտոր
Սիմոնյան Տիգրան Մարզչամանակավարժական ֆակուլտետի դեկան
Ստեփանյան Լուսինե Առողջարարական տեխնոլոգիաների, սպորտային տուրիզմի և կառավարման ֆակուլտետի դեկան
Մարտյան Ռուզաննա Ուսումնագիտական բաժնի ղեկավար
Պետրոսյան Օֆելյա Իրավական ապահովման բաժնի ղեկավար
Գասպարյան Կարինե Գլխավոր հաշվապահ
Մազմանյան Անի Մարդկային ռեսուրսների կառավարման և ընդհանուր բաժնի ղեկավար
Մուրադյան Գոհար Որակի ապահովման բաժնի ղեկավար
Միքաելյան Գուրգեն Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժնի ղեկավար
Սարգսյան Արմինե Միջազգային համագործակցության և զարգացման ծրագրերի բաժնի ղեկավար
Բաղդասարյան Լիլիթ Հանրային կապերի պատասխանատու
Բարբարյան Մեսրոպ Պրակտիկայի պատասխանատու
Գայանե Հակոբյան Արհեստակցական միության նախագահի ժ/պ
Ալեքսանյան Դիաննա Ուսումնական խորհրդի նախագահի ժ/պ
Աստղիկ Մարտիրոսյան Ինստիտուցիոնալ հարաբերությունների բաժնի ղեկավար