Հասարակական և հումանիտար գիտությունների ամբիոնը ստեղծվել է 2020 թվականի սեպտեմբերին` ելնելով կառուցվածքային փոփոխություններից: Ամբիոնի վարիչի պաշտոնը ստանձնել է  մ.գ.թ. դոցենտ Հասմիկ Յուրիկի Ավագյանը: Հասարակական և հումանիտար գիտությունները կարևոր դերակատարություն ունեն հասարակության , քաղաքականության և գիտելիքահենք տնտեսության ձևավորման գործում, ուստի տնտեսությունները հենվում են նաև հասարական և հումանիտար գիտությունների վրա, ինչից էլ բխում է ամբիոնի անմիջական կապ ունենալը ամենի հետ:

Ամբիոնի ենթակայության տակ գտնվում են թվով 15 առարկաներ, որոնք ամուր կամուրջ են հանդիսանում ուսումնական գործընթացի և գիտական հետազոտությունների միջև:

Վերոնշյալը իրականացվում է բազմամյա աշխատանքային փորձ ունեցող պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի կողմից: