Structure

ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՌԵԿՏՈՐ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ ՌԵԿՏՈՐԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ ՄՌԿ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱԺԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ ՀԱՏՈՒԿ ԲԱԺԻՆ ԱՐԽԻՎ § ¦ ՖԻՄԱ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԱԿՈՒՄԲ § ՍՊՈՐՏ ԿԱԲ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ¦ ԿԵՆՏՐՈՆ Հավելված 1 Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և § սպորտի պետական ինստիտուտ հիմնադրամի ¦ Հոգաբարձուների խորհրդի 2020թ. հունիսի 29-ի թիվ 2-Լ որոշման Խորհրդի նախագահ Ռ. Մուրադյան ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱ ՌԵԿՏՈՐԱՏ ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ԵՎ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԳԾՈՎ ՊՌՈՌԵԿՏՈՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԲԱԺԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԲԱԺԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳԾՈՎ ՊՌՈՌԵԿՏՈՐ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԲԱԺԻՆ ԳՆՈՒՄԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԲԱԺԻՆ ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ԵՎ ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ ԲՈՒՖԵՏ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄԲԻՈՆ ԲԺՇԿԱԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄԲԻՈՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԳԻՏԱՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԷԹԻԿԱՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳԾՈՎ ՊՌՈՌԵԿՏՈՐ ՈՒՍՈՒՄՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ ՄԱՐԶՉԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ ՄԱՐՄՆԱՄԱՐԶՈՒԹՅԱՆ , ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՊԱՐԵՐԻ , ԳԵՂԱՍԱՀՔԻ ԵՎ ՇԱԽՄԱՏԻ ԱՄԲԻՈՆ ՑԻԿԼԻԿ ՄԱՐԶԱՁԵՎԵՐԻ ԱՄԲԻՈՆ ՖՈՒՏԲՈԼԻ ԱՄԲԻՈՆ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐԻ ԱՄԲԻՈՆ ԸՄԲՇԱՄԱՐՏԻ ԵՎ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՄԱՐԶԱՁԵՎԵՐԻ ԱՄԲԻՈՆ ԾԱՆՐԱՄԱՐՏԻ ԲՌՆՑՔԱՄԱՐՏԻ , ԵՎ ՍՈՒՍԵՐԱՄԱՐՏԻ ԱՄԲԻՈՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՅԻ ԵՎ , ԱԴԱՊՏԻՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ ԱՌՈՂՋԱՐԱՐԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻՆԵՐԻ , ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՏՈՒՐԻԶՄԻ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆ ՍՊՈՐՏԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՄԱՐՔԵՏԻՆԳԻ ԱՄԲԻՈՆ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԼՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՏՈՒՐԻԶՄԻ ԵՎ ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ԱՄԲԻՈՆ ՍՊՈՐՏԻ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ