Դիմորդ

Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի ընդունելության քննությունների կարգի վերաբերյալ հայտնում ենք, որ կատարվում է ընդունելություն <<Մասնագիտական մանկավարժություն>> մասնագիտությամբ, <<ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ>> (հետևյալ մարզաձևերից՝ ազատ ըմբշամարտ, հունահռոմեական ըմբշամարտ, ձյուդո, սամբո, կարատեդո, բռնցքամարտ, ծանրամարտ, սուսերամարտ, փրկարարական գործ, դահուկասպորտ, հեծանվասպորտ, լող, ֆուտբոլ, թենիս, բասկետբոլ, վոլեյբոլ, հանդբոլ, սեղանի թենիս, շախմատ, աթլետիկա, մարմնամարզություն, մարզական պարեր), <<Ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրա>> կրթական ծրագրերով, ինչպես նաև <<Սպորտ>> մասնագիտությամբ <<Առողջարարական ֆիզիկական կուլտուրա (Կինեզիոլոգիա)>> և <<Լրագրություն>> – <<Մարզական լրագրություն>> կրթական ծրագրերով պետպատվեր և վճարովի առանց տարկետման իրավունքի:

Պետպատվերով տարկետման իրավունքով ընդունվում են այն դիմորդները, ովքեր ՀՀ պաշտպանության նախարարության <<Պատիվ ունեմ>> ծրագրի շրջանակներում ուսումնառության ընթացքում զինվորական պատրաստություն անցնելու և ուսումնառության ավարտից հետո ՀՀ պաշտպանության նախարարության նշված վայրում և պայմաններով զինվորական ծառայություն անցնելու քաղաքացիաիրավական պայմանագիր կնքելու դեպքում:

<<Պատիվ ունեմ>> ծրագրից չեն օգտվում քոլեջների և ուսումնարանների դիմորդները:

Քննությունները դրական միավորներով հանձնելու դեպքում պետական բյուջեի միջոցների հաշվին, մրցույթից դուրս ընդունվում են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զոհված (մահացած) զինծառայողների երեխաները:

Աշխարհի, Եվրոպայի մրցանակակիրները (1-3-րդ տեղեր) և օլիմպիական խաղերում 1-6-րդ տեղեր գրաված դիմորդները բուհ են ընդունվում կառավարության պահեստային տեղերի հաշվին՝ առանց ընդունելության քննությունների:

Համաձայն ՀՀ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կանոնակարգի՝ Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի դիմորդներն ընդունելության քննություններին մասնակցում են բժշկական հանձնաժողովի եզրակացությունից հետո:


Դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են  26 հունիս – 01 հուլիս ժամը 17։00:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել ինստիտուտ հետևյալ հասցեով`

  Երևան, Ալեք Մանուկյան 11

  հեռախոս 55-04-53

 

Տեղացի դիմորդների

Վճարովի առանց տարկետման իրավունքի ուսանողների տարեկան ուսման վճարի չափը `
Մասնագիտական մանկավարժություն 420000 ՀՀ դրամ
Առողջարարական ֆիզիկական կուլտուրա՝ կինեզիոլոգիա 480000 ՀՀ դրամ
Մարզական լրագրություն 410000 ՀՀ դրամ

Հավասար միավորներ հավաքելու դեպքում առավելությունը տրվում է`

 1. Հանրակրթական դպրոցի մեդալակիր դիմորդներին
 2. «Մասնագիտություն» առարկայից բարձր միավոր ստացած դիմորդներին
 3. Մարզական բարձր նվաճումներ ունեցողներին
 4. Դպրոցի ավարտական քննություններից առավելագույն միջին գնահատական ունեցող դիմորդներին

 

  Դիմում ներկայացնելիս, դիմորդը յուրաքանչյուր քննության և փաստաթղթերի ձևակերպման համար վճարում է 1500 դրամ:

 «Մասնագիտության» քննության օրը դիմորդը չներկայանալու դեպքում զրկվում է քննություն հանձնելու իրավունքից:

Դիմումի հետ անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը:

 1. Կրթության մասին վկայականի բնագիրը, կամ տեղեկանք տնօրենից,
 2. 6 լուսանկար 3×4 չափի,
 3. Փաստաթուղթ զինվորական ծառայության հետ առնչության մասին, պարտադիր ժամկետային
  ծառայությունից զորացրված դիմորդները ներկայացնում են տեղեկանք զինկոմիսարիատից, ժամկետային զինծառայությունն անցնելու մասին,
 4. Զինհաշվառման գրքույկ (իսկականը և պատճեն),
 5. Անձը հաստատող փաստաթուղթ (իսկականը և պատճեն):

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել ինստիտուտ հետևյալ հասցեով`

  Երևան, Ալեք Մանուկյան 11

  հեռախոս 55-04-53

Սփյուռքի և օտարերկրյա դիմորդների

Վճարովի առանց տարկետման իրավունքի ուսանողների տարեկան ուսման վճարի չափը `
Մասնագիտական մանկավարժություն – սփյուռքահայերի համար՝ 420000 ՀՀ դրամ, օտարերկրացիների համար՝ 560000 ՀՀ դրամ
Առողջարարական ֆիզիկական կուլտուրա՝ կինեզիոլոգիա– սփյուռքահայերի համար՝ 480000 ՀՀ դրամ,  օտարերկրացիների համար՝ 620000 ՀՀ դրամ
Մարզական լրագրություն – սփյուռքահայերի համար՝ 410000 ՀՀ դրամ, օտարերկրացիների համար՝ 560000 ՀՀ դրամ

Հավասար միավորներ հավաքելու դեպքում առավելությունը տրվում է`

 1. Հանրակրթական դպրոցի մեդալակիր դիմորդներին
 2. «Մասնագիտություն» առարկայից բարձր միավոր ստացած դիմորդներին
 3. Մարզական բարձր նվաճումներ ունեցողներին
 4. Դպրոցի ավարտական քննություններից առավելագույն միջին գնահատական ունեցող դիմորդներին

 

  Դիմում ներկայացնելիս, դիմորդը յուրաքանչյուր քննության և փաստաթղթերի ձևակերպման համար վճարում է 1500 դրամ:

 «Մասնագիտության» քննության օրը դիմորդը չներկայանալու դեպքում զրկվում է քննություն հանձնելու իրավունքից:

Դիմումի հետ անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը:

 1. Կրթության մասին վկայականի բնագիրը, կամ տեղեկանք տնօրենից,
 2. 6 լուսանկար 3×4 չափի,
 3. Փաստաթուղթ զինվորական ծառայության հետ առնչության մասին, պարտադիր ժամկետային
  ծառայությունից զորացրված դիմորդները ներկայացնում են տեղեկանք զինկոմիսարիատից, ժամկետային զինծառայությունն անցնելու մասին,
 4. Զինհաշվառման գրքույկ (իսկականը և պատճեն),
 5. Անձը հաստատող փաստաթուղթ (իսկականը և պատճեն):

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել ինստիտուտ հետևյալ հասցեով`

  Երևան, Ալեք Մանուկյան 11

  հեռախոս 55-04-53

Ց Ա Ն Կ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ԵՎ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ

 

 1. Դիմում-հարցաթերթիկ և ՀՀ ԿԳ նախարարի անունով դիմում, որում պետք է նշված լինի ընտրած բուհը և մասնագիտությունը, 
 2.   Անձնագրի պատճեն, 
 3. Ծննդյան վկայականի պատճեն՝ թարգմանությամբ և նոտարի կողմից հաստատված, 
 4. Կրթության վկայականի պատճեն՝ թարգմանությամբ և նոտարի կողմից հաստատված՝ նշելով ուսումնասիրած առարկաները և հանձնած քննությունները, 
 5. Տեղեկանք ընդհանուր առողջական վիճակի մասին, 

6.Լուսանկար (3×4սմ չափսի՝ 6 հատ)

 1. Մարզական նվաճումների վկայագիր (եթե առկա են)

 

Ասպիրանտուրա ընդունվել ցանկացողները լրացուցիչ ներկայացնում են ռեֆերատ կամ հրատարակված աշխատությունների պաշտոնապես հաստատված ցանկը՝ նշելով հրատարակման թիվը և վայրը, 2-3 հրատարակումների պատճեն:

 

Փաստաթղթերը Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն ներկայացվում են.

 • դիմորդի կողմից անձամբ կամ նրա լիազորված անձի կողմից,
 • բարձրագույն ուսումնական հաստատության կողմից,
 • օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչությունների միջոցով

 

Փաստաթղթերի ընդունելությունն իրականացվում է ` (ժամկետները կարող են փոխվել)

1.Նախապատրաստական բաժիններում ուսանելու համար՝ ս.թ. հուլիսի 9-ից նոյեմբերի 20-ը ներառյալ,

2.Առկա ուսուցմամբ բակալավրիատի (համաձայն ՀՀ կառավարության 2017թ. ապրիլի 20-ի N 434-Ն որոշման. Հավելված 1, 2017-2018ուս. տարվա պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ, անվճար) ուսանելու համար` ս.թ. հուլիսի 9-ից մինչև օգոստոսի 23-ը, բակալավրիատի կրթական ծրագրերով վճարովի առկա ուսուցմամբ (առաջին կուրսում) ուսանելու համար՝ ս.թ. հուլիսի 9-ից սեպտեմբերի 20-ը ներառյալ, վճարովի առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի կրթական ծրագրով՝ հուլիսի 9-ից հոկտեմբերի 7-ը ներառյալ։

3.Հետբուհական (ասպիրանտական) ծրագրով ուսանելու համար՝ ս.թ. հուլիսի 9-ից դեկտեմբերի 10-ը ներառյալ։

4.Հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսանելու համար` ս.թ. հուլիսի 9-ից հոկտեմբերի 11-ը ներառյալ։

 

Սփյուռքահայերի փաստաթղթերն ընդունվում են յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժամը 10:00-ից 17:00-ը (ընդմիջում` 13:00-14:00):

Օտարերկրացիների փաստաթղթերն ընդունվում են յուրաքանչյուր շաբաթվա երեքշաբթի և հինգշաբթի օրերը` ժամը 10:00-ից 16:00-ը (ընդմիջում` 13:00-14:00):

Հասցե` ՀՀ, ք.Երևան, 0010, Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2, № 315 սենյակ, հեռ. (+374 10) 58-13-91

 

Օտարերկրյա և սփյուռքի դիմորդների վարձավճարների չափերը

 

Բակալավր ՀՀ քաղաքացիներ Արտերկրի քաղաքացիներ
առկա հեռակա առկա հեռակա
Մասնագիտական մանկավարժություն 420.000 340000 560000 450000
Կինեզիոլոգիա 480000 400000 620000 500000
Լրագրություն  410000 340000 560000 450000

 

Մագիստրատուրա

ՀՀ քաղաքացիներ Արտերկրի քաղաքացիներ
առկա հեռակա առկա հեռակա

Մասնագիտական մանկավարժություն

Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

Ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրա

600000 510000 750000 650000

Սպորտ

Առողջարարական ֆիզիկական կուլտուրա՝կինեզիոլոգիա

Ադապտիվ սպորտ 

600000 510000 750000 650000
Լրագրություն  600000 510000 750000 650000
Հոգեբանություն 600000 510000 750000 650000
Կառավարում  600000 510000 750000 650000
Մարքետինգ 600000 510000 750000 650000

Ասպիրանտուրա 

ՀՀ քաղաքացիներ Արտերկրի քաղաքացիներ
առկա հեռակա առկա հեռակա
ԺԳ.00.02 450000 400 000 800000 650000
ԺԹ 00.01 450000 400000 800000 650000
Գ 00.09 450000 400000 800000 650000

 

Նախապատրաստական դասընթացների վարձավճարը սահմանել`

          ա) օտարերկրյա դիմորդների համար` 300000  դրամ:

          բ) ԱՊՀ երկրների և սփյուռքի հայազգի դիմորդների համար`

          150 000 դրամ:

 

Միջազգային բաժնի ղեկավար՝ Արմինե Սարգսյան 

Էլ. հասցե՝ armine.sargsyan@sportedu.am 

հեռ. +37493 665502