«Գիտությունը սպորտում․ արդի հիմնախնդրիներ» պարբերական

Պարբերականի նյութերում ընդգրկված են Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի, հանրապետության և այլ երկրների բուհերի դասախոսների և աշխատակիցների գիտահետազոտական ու մեթոդական աշխատանքների նյութերը: Տեսական և գիտափորձարարական ուսումնասիրությունները նվիրված են ինչպես ֆիզիկական կուլտուրայի, սպորտի, ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրայի և ադապտիվ սպորտի բազմաբնույթ հիմնախնդիրներին, այնպես էլ հարակից ոլորտներին:

 

Պարբերականի նյութերը նախատեսված են ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառի մասնագետների, մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների դասախոսների, երիտասարդ գիտնականների համար:

 

Պարբերականի հետ կապված հարցերի կամ առաջարկությունների դեպքում գրել հետևյալ էլ․ փոստին` eranuhi.simonyan@sportedu.am, կամ զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարին՝ (010) 55-33-10 ներքին 1-64

 

Գլխավոր խմբագիր`

մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Դ.Ս.Խիթարյան (էլ. հասցե` rector@sportedu.am)

Խմբագրական հանձնախումբ`

 • Աղանյան Գ.Վ.- մանկ․գիտ.թեկ․, դոցենտ (Հայաստան, ՇՊՀ, Aghanyangevorg75mail.ru),
 • Աղաջանյան Մ․Գ․ – բժշկ․գիտ․դոկ․, պրոֆեսոր (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, marina.aghajanyan@sportedu.am),
 • Բաբայան Հ Ա․ – հոգեբ. գիտ. թեկ․, պրոֆեսոր (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, harutyun.babayan@sportedu.am),
 • Բուլատովա Մ․ Մ․ – մանկ․գիտ․դոկ․, պրոֆեսոր (Ուկրաինա, ՈՒՖԿՍԱՀ, dr.bulatova@gmail.com),
 • Գեղամյան Վ․ Ղ․ – հոգեբ. գիտ. թեկ., դոցենտ (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, vardan-vardan.geghamyan@sportedu.am),
 • Զոտովա Ֆ․Ռ․ – մանկ․գիտ․դոկ․, պրոֆեսոր (Ռուսաստան, ՊՖԿՍՏՊԱ, Zfr-nauka@mail.ru),
 • Թումանյան Հ․Գ․ – մանկ․գիտ.թեկ․, պրոֆեսոր (Հայաստան, ԵՊՀ, armine.harutyunyan28@mail.ru),
 • Հակոբյան Ե․ Ս․ – մանկ․գիտ․ դոկ, պրոֆեսոր (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, elena.hakobyan@sportedu.am),
 • Հակոբյան Ա․ Լ. – մանկ․ գիտ. թեկ․, դոցենտ (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, armen.hakobyan@sportedu.am),
 • Ձագանիա Գ․Գ․ – մանկ․գիտ․ դոկ․, պրոֆեսոր (Վրաստան,ՎՖԿՍՊՈՒՀ, jemal.dzagania@gmail.com ),
 • Ղազարյան Ֆ․Գ. – մանկ․գիտ․դոկ․, պրոֆեսոր (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, frunz.ghazaryan@sportedu.am),
 • Տեր–Մարգարյան Ն․Գ․ – մանկ․գիտ. թեկ, դոցենտ (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, nune.ter-margaryan@sportedu.am),
 • Չատինյան Ա․ Ա․ – մանկ․գիտ․դոկ․, պրոֆեսոր (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, ashot.chatinyan@sportedu.am),
 • Սադովսկի Ե. Բ․ – մանկ․գիտ․դոկ, պրոֆեսոր (Լեհաստան, ՎՖԿՀ, rektorat@awf-bp.edu.pl ),
 • Սարգսյան Գ․Գ․ – մանկ․գիտ.թեկ․, պրոֆեսոր (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, gagik.sargsyan@sportedu.am),
 • Ստեփանյան Լ․ Ս․ – կենս. գիտ․թեկ․, դոցենտ (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, lusine.stepanyan@sportedu.am),
 • Սիմոնյան Ե.Վ. – լեզվաբան-խմբագիր (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, eranuhi.simonyan@sportedu.am)

Նկարագրություն

2021 (1)

Պարբերականի նյութերում ընդգրկված են Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի, հանրապետության և այլ պետությունների բուհերի դասախոսների և աշխատակիցների գիտահետազոտական ու մեթոդական աշխատանքները: Տեսական և գիտափորձարարական ուսումնասիրությունները նվիրված են ինչպես ֆիզիկական կուլտուրայի, սպորտի, ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրայի, ադապտիվ սպորտի բազմաբնույթ հիմնախնդիրներին, այնպես էլ հարակից ոլորտներին:

Պարբերականի հոդվածները նախատեսված են ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառի մասնագետների, մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների դասախոսների, երիտասարդ գիտնականների համար:

ISSN 2579-2997

Նկարագրություն

2020 (2)

Պարբերականի նյութերում ընդգրկված են Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի, հանրապետության և այլ երկրների բուհերի դասախոսների և աշխատակիցների գիտահետազոտական ու մեթոդական աշխատանքների նյութերը: Տեսական և գիտափորձարարական ուսումնասիրությունները նվիրված են ինչպես ֆիզիկական կուլտուրայի, սպորտի, ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրայի և ադապտիվ սպորտի բազմաբնույթ հիմնախնդիրներին, այնպես էլ հարակից ոլորտներին:

Պարբերականի նյութերը նախատեսված են ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառի մասնագետների, մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների դասախոսների, երիտասարդ գիտնականների համար:

ISSN 2579-2997

Նկարագրություն

2020 (1)

Պարբերականի նյութերում ընդգրկված են Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի, հանրապետության և այլ պետությունների բուհերի դասախոսների և աշխատակիցների գիտահետազոտական ու մեթոդական աշխատանքների նյութերը: Տեսական և գիտափորձարարական ուսումնասիրությունները նվիրված են ինչպես ֆիզիկական կուլտուրայի, սպորտի, ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրայի և ադապտիվ սպորտի բազմաբնույթ հիմնախնդիրներին, այնպես էլ հարակից ոլորտներին:

Պարբերականի նյութերը նախատեսված են ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառի մասնագետների, մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների դասախոսների, երիտասարդ գիտնականների համար:

ISSN 2579-2997

Նկարագրություն

Գիտաժողովի նյութերում ընդգրկված են Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի, հանրապետության և այլ պետությունների բուհերի դասախոսների և աշխատակիցների գիտահետազոտական ու մեթոդական աշխատանքների նյութերը: Գիտափորձարարական ուսումնասիրությունները նվիրված են ինչպես ֆիզիկական դաստիարակության, սպորտի, ֆիզիկական կուլտուրայի բազմաբնույթ հիմնախնդիրներին, այնպես էլ ֆիզիկական կուլտուրային և սպորտին սերտորեն առնչվող այլ ոլորտներին:

Պարբերականի նյութերը նախատեսված են ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում գիտահետազոտական աշխատանքներով զբաղվող մասնագետների և ուսանողների համար:

ISSN 2579-2857

Նկարագրություն

Գիտաժողովի նյութերում ընդգրկված են Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի, հանրապետության և այլ պետությունների բուհերի դասախոսների և աշխատակիցների գիտահետազոտական ու մեթոդական աշխատանքների նյութերը: Գիտափորձարարական ուսումնասիրությունները նվիրված են ինչպես ֆիզիկական դաստիարակության, սպորտի, ֆիզիկական կուլտուրայի բազմաբնույթ հիմնախնդիրներին, այնպես էլ ֆիզիկական կուլտուրային և սպորտին սերտորեն առնչվող այլ ոլորտներին:

Պարբերականի նյութերը նախատեսված են ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում գիտահետազոտական աշխատանքներով զբաղվող մասնագետների և ուսանողների համար:

ISSN 2579-2857

Նկարագրություն

Նվիրվում է Էրեբունի-Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակին

Գիտաժողովի նյութերում ընդգրկված են Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի, հանրապետության և այլ պետությունների բուհերի դասախոսների և աշխատակիցների գիտահետազոտական ու մեթոդական աշխատանքների նյութերը: Գիտափորձարարական ուսումնասիրությունները նվիրված են ինչպես ֆիզիկական դաստիարակության, սպորտի, ֆիզիկական կուլտուրայի բազմաբնույթ հիմնախնդիրներին, այնպես էլ ֆիզիկական կուլտուրային և սպորտին սերտորեն առնչվող այլ ոլորտներին:

Ժողովածուի նյութերը նախատեսված են ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում գիտահետազոտական աշխատանքներով զբաղվող մասնագետների և ուսանողների համար:

ՀՏԴ 796
ԳՄԴ 75
Ֆ 525
ISBN 978-9939-1-0826-1

Նկարագրություն

Գիտաժողովի նյութերում ընդգրկված են Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի, հանրապետության և այլ պետությունների բուհերի դասախոսների և աշխատակիցների գիտահետազոտական ու մեթոդական աշխատանքների նյութերը: Գիտափորձարարական ուսումնասիրությունները նվիրված են ինչպես ֆիզիկական դաստիարակության, սպորտի, ֆիզիկական կուլտուրայի բազմաբնույթ հիմնախնդիրներին, այնպես էլ ֆիզիկական կուլտուրային և սպորտին սերտորեն առնչվող այլ ոլորտներին:

Ժողովածուի նյութերը նախատեսված են ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում գիտահետազոտական աշխատանքներով զբաղվող մասնագետների և ուսանողների համար:

ՀՏԴ 796
ԳՄԴ 75
ISBN 978-9939-1-0590-1

Նկարագրություն

Ժողովածուն ներառում է ԱՊՀ 6 պետությունների և 3 արտերկրների 77 մասնակիցների 56 գիտական հոդված, որոնք նվիրված են ֆիզիկական դաստիարակության, սպորտային մարզման, ադապտիվ և վերականգնող ֆիզիկական կուլտուրայի, առողջ կենսակերպի հոգեբանական խնդիրների լուսաբանմանը:

Ժողովածուի նյութերը կարող են օգտակար լինել սպորտի հոգեբանության մասնագետներին, մագիստրանտներին, ասպիրանտներին, բարձրակարգ մարզիկների պատրաստության համակարգը սպասարկող անձնակազմին:Նյութերը հրատարակվում են հեղինակային խմբագրությամբ: