Ա.Լալայանի անվ. սպորտի մանկավարժություն և հոգեբանություն