Ֆակուլտետներ

2Ֆիզիկական դաստիարակության և առողջարարական տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ

Սպորտային մանկավարժության և կառավարման ֆակուլտետ